Wielu z nas ludzi tak dużo narozrabiało w swoim życiu, że zastanawia się czy w ogóle Bóg może im jeszcze przebaczyć. Słyszałam nie raz takie stwierdzenia jak na przykład: 'o mnie to na pewno już Bóg zapomniał’ albo 'dla takich jak ja nie ma przebaczenia’.

Sama byłam w takim momencie w życiu, w którym wydawało mi się, że nie zasługuję na przebaczenie. Po przeczytaniu jednak całej biblii i poznaniu Boga zrozumiałam, że przebaczenie jest dla każdego człowieka bez względu na to co zrobił. Bóg pokazuje to na przykładach największych patriarchów. Wybaczając im najgorsze grzechy i uzdalniając ich do służby dla siebie.

Pierwszym powodem tego jest to, że Bóg po prostu nas kocha. My ludzie nie potrafimy do końca tego zrozumieć, bo nasza miłość nie jest tak piękna, czysta i doskonała jak miłość Boga. Całe szczęście, że Bóg kocha nas taką miłością. Mimo że miłość Boga jest doskonała ma ona jednak jeden warunek. Ten warunek jednak nie jest ze strony Boga, ale z naszej.

Ten warunek to pragnienie, dostrzeżenie i przyjęcie miłości, którą nam Bóg oferuję. Bóg nas kocha i jest zawsze dla nas, ale nigdy sie nam, ludziom nie narzuca. Bóg chce być zawsze po naszej stronie i wiele razy się o nas troszczy i nam pomaga nawet wtedy, kiedy my tego nie widzimy. Jednak to z naszej strony musi wyjść inicjatywa do budowania prawdziwej relacji z Nim.

Bóg jest dobry zawsze i dla wszystkich, ale jak się przekonałam w swoim życiu najlepsze rzeczy czekają na człowieka dopiero wtedy kiedy człowiek w pełni zaufa Bogu i zbliży się do niego. Bóg na nas czeka i zawsze jest gotowy odmienić nasze życie, ale to my musimy zrobić ten pierwszy krok.

Słyszałam też wiele razy ludzi, którzy mówili jak nie zobaczę to nie uwierzę. Mają oni prawo do takiego zdania i podejścia do Boga, ale tracą oni przez swoje nastawienie wszystko, co najlepsze. Dlatego, że Boża ekonomia jest zupełnie odwrotna. Bóg mówi zaufaj mi najpierw, a ja ci później pobłogosławię. (Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni. Biblia Warszawska Ps 37:5).

Są i tacy, którzy wtedy to dopiero zaczynają się kłócić z Bogiem i mówić, no ale jak to, skoro Bóg jest taki wspaniały to niech robi dla nas wszystko. No chyba nie tędy droga. Na logikę nawet nie jest to ok, aby od Boga wymagać absolutnie wszystkiego. W zwykłych relacjach między ludzkich oczekujemy zaangażowania od obu ze stron. Bóg zachęca nas do dyskusji z nim ale bez zuchwałości. (Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.
Biblia Warszawska Iz 1:18).

I na dobrą sprawę co mamy do stracenia, przecież jeżeli Boga nie ma nie mamy nic do stracenia, jeżeli jednak jest mamy wszystko do zyskania. Boimy się, nie wierzymy, odpuszczamy i tracimy. Tracimy to czego jako ludzie najbardziej potrzebujemy. Przebaczenia, miłości, wolności, radości, mocy Bożej i wiele, wiele więcej.

Zamiast to w końcu zrozumieć miotamy się ciągle w żalu, gniewie, grzechach, narzekaniach i problemach po pachy. Mimo że możemy tak wiele to trzymamy się kurczowo tego, co ciągnie nas tylko w dół. Bóg nam przebacza, bo wie jakim tworem jesteśmy. Wie, że bez niego jesteśmy tylko słabymi ludźmi, którzy upadają i błądzą.

Z drugiej zaś strony z Bogiem możemy być nie do pokonania, możemy wszystko! Ja i moje życie dzisiaj jest żywym przykładem tego jak Bóg jest wspaniały. Bóg spełnił marzenia, którym nie zdążyłam wypowiedzieć czy zamarzyć. Życie z Bogiem to najlepsze życie z możliwych!

Czasami musi się w naszym życiu zawalić abyśmy zostawili złe rzeczy i zaczęli robić nowe lepsze. Nie powinniśmy bać się zmian, ale powinniśmy bać się trwać w złym. (Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan, Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Biblia Warszawska, Księga Izajasza 55,5-9).

Niech ten psalm przemówi do ciebie i pomoże Ci zrozumieć jak Bóg nas kocha i jak z powodu swojej wielkiej miłości chce nam przebaczać i nam błogosławić.

Psalm 103

Dawidowy.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i całe moje wnętrze – święte imię Jego! Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu. ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów, nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by pełnić Jego przykazania. Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat. Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy. Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, słudzy Jego, pełniący Jego wolę! Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania: błogosław, duszo moja, Pana!